Boyunbağı

Məhsul kodu: ZA-050.02.105

Material: Qızıl / Gold

Əyar: 750

Üzləmə: 24k (Qızıl) / 24k (Gold)

İstehsal: Əl işi / Handcraft

Favorilər

Sənətkarlarımızın hazırladığı bu sənət əsərinin kompozisiyası həyat çiçəyi əsasında qurulub. Həyat Çiçəyi sadə həndəsi fiqur olub, özündə dünyanın yaranış sirlərini daşıyır. Həyat Çiçəyinin Ozirion məbədinin divarında oyma üsulu ilə işlənmiş təsviri aşkar edilib.  Çiçək adlandırılması yalnız fiqurun çiçəyə bənzəməsi ilə əlaqədar deyil, həm də o bar verən ağacın həyat dövrünü təmsil edir. Həyatınızın daim çiçəklənməsi ümidiylə...