Xəncər

Material: Gümüş / Silver

Əyar: 925

Üzləmə: 24k (Qızıl, Gümüş) / 24k (Gold,Silver)

İstehsal: Əl işi / Handcraft

Favorilər

Yurd igidlərinin yol yoldaşı olmuş xəncər qədim adət-ənənəmizi güc və sevgi göstəricisi kimi günümüzə aşılamış əvəzsiz bir töhfədir.