Xəncər

Məhsul kodu:

Favorilər

Mitoloji obrazların çoxunun əlində xəncər təsviri əks olunur. Bunun səbəbi isə yunan mitologiyasının xəncəri, ədalət və gücü təmsilçisi kimi təqdim etməsi idi. Onlardan biri tanrı hüzurunda nankorluq edənlərə qarşı tətbiq edilən ilahi cəzanın ruhu olaraq bilinən Nemesis adlı obrazdır. Nemesis, yunan dilində “layiq olduğunu vermək” mənasına gəlirdi. İçində ədalət və gücün sonsuz atəşini hiss edənlər üçün simvolik bir aksesuar təqdim edirik. Üzərindəki zövqlü naxışlar güc və zərifliyin harmoniyasını əks etdirir.